Takeitizi.pl

kobiece slow life

poczucie winy

Wstyd jest przytłaczającym uczuciem braku akceptacji samego siebie,wzbudzanym przez tych,którzy chcą nas kontrolować

„Granice są podstawą zdrowego funkcjonowania. Ustalenie i utrzymywanie zdrowych granic wiąże się ze wszystkimi etapami zdrowienia: budowania szacunku do samego siebie, nawiązania kontaktu z własnymi uczuciami oraz nauczenia się miłości i doceniania samego siebie. Granice same wyłonią się z naszego…