Takeitizi.pl

kobiece slow life

nature-3289812_1920
współpraca z partnerami bloga

Energia słoneczna w Polsce – kompendium wiedzy

Energia słoneczna jest energią odnawialną, a co za tym idzie, w pełni przyjazną środowisku. Jej popularność w Polsce rośnie z roku na rok. Dowiedz się więcej o wykorzystaniu energii słonecznej w naszym kraju oraz o zaletach i wadach tego rozwiązania.

Zasoby energii słonecznej w Polsce

Energia słoneczna jest czystym źródłem energii. Nie generuje szkodliwych zanieczyszczeń, nie przyczynia się do dewastacji środowiska i nie wyczerpuje kurczących się zasobów naturalnych. W dodatku jest powszechnie dostępna. Energia słoneczna może zaspokajać zapotrzebowanie na ciepło i elektryczność w gospodarstwach domowych albo w budynkach użyteczności publicznej. Najpowszechniej stosowanymi technologiami w tym względzie są kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne. Szacuje się, że w Polsce energia promieniowania słonecznego ma potencjał 100 razy wyższy niż zapotrzebowanie na energię. Jednak jej potencjał ekonomiczny okazuje się 750 razy niższy niż zapotrzebowanie na energię w naszym kraju.

Na terenie Polski roczna gęstość promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą mieści się w granicach 950 – 1250 kWh/m2. Możliwe jest więc uzyskanie jedynie 1,3 % całkowitego zapotrzebowania. Wykorzystanie energii słonecznej w Polsce, jak również produkcja energii elektrycznej z tego źródła nie zaspokaja wszystkich potrzeb. Jednakże pożytkowanie energetycznego potencjału promieniowania słonecznego w naszym kraju staje się coraz powszechniejsze.

Panele fotowoltaiczne – energia czerpana ze Słońca

Ogniwa słoneczne (nazywane też ogniwami fotowoltaicznymi, fotoogniwami lub ogniwami fotoelektrycznymi) są elementami półprzewodnikowymi. To właśnie w nich następuje zamiana energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Opisany proces nosi nazwę zjawiska fotowoltaicznego. Nowoczesne technologie wykorzystują je do produkowania prądu zmiennego, używanego w każdym gospodarstwie domowym.

Panele fotowoltaiczne montuje się głównie na dachach. Koszty takich inwestycji są dość wysokie, lecz z pomocą przychodzą dofinansowania na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ponadto wydatki związane z montażem paneli pv w ciągu ostatnich pięciu lat spadły o połowę. Instalacja zwraca się w przeciągu kolejnych lat, pozwalając na oszczędzanie na rachunkach za prąd. Poniżej sprawdź, jakie jeszcze korzyści możesz zyskać decydując się na montaż paneli fotowoltaicznych.

Fotowoltaika – troska o środowisko i niezależność od podwyżek cen prądu

Stosując panele pv do generowania prądu nie emitujemy dwutlenku węgla. Dzięki temu nie przyczyniamy się do powstawania smogu. Energia elektryczna pochodząca z paneli słonecznych jest całkowicie odnawialna i ekologiczna. Daje to ich użytkownikom pewność, że pozyskiwanie prądu na potrzeby gospodarstw domowych nie przyczynia się do dewastacji środowiska, spalania węgla i emisji szkodliwych substancji. Panele pv są przyjazne przyrodzie i, co ważne, łatwe w obsłudze. Ponadto fotowoltaika pozwala na uniezależnienie się od podwyżek cen prądu. Nie trzeba więc martwić się drastycznymi zmianami w wysokości rachunków. Dzięki fotowoltaice można być swoim własnym dostawcą energii.

Stosowanie energii słonecznej jest w Europie trendem, który wciąż rośnie w siłę. Również w Polsce fotowoltaika zyskuje coraz więcej zwolenników. Przyczyniają się do tego zarówno korzyści finansowe związane z inwestycją, jak i jej ekologiczny charakter.

Uważasz ten post za przydatny? Podziel się z innymi

Comments

comments