wellness

Na co szkoda mi w życiu czasu?

Relacje

Wolność to możliwość robienia niewłaściwych rzeczy w niewłaściwym czasie

Relacje

Jak rozpoznać związek pasywno – agresywny?

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Na unikanie konfrontacji z trudnościami Z powodu strachu przed własną niekompetencją do stawienia im czoła. Nawet, jeśli nic jeszcze nie robisz w związku z pojawiającą się przeszkodą, sam fakt, że jej nie zaprzeczasz, jest krokiem naprzód. Możesz uniknąć odpowiedzialności, ale nie konsekwencji zaniedbań. Pokonując przeszkody, przekonujesz się o własnej sprawczości. Odnosząc porażkę, uczysz się czegoś nowego. […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

wellness

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Gniew  pojawia się wtedy, gdy nie możemy robić tego, co dla nas najlepsze Frustracja to cena, którą płacimy za to, że nie dajemy sobie prawa do bycia sobą. Często wynika z podporządkowywania się społecznym oczekiwaniom. Uczucia wydają nam się niewłaściwe, więc tłumimy je i robimy to, co zadowoli innych. „Represjonowanie oznacza taki sposób życia, do […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Spoiwem związku pasywno – agresywnego jest kontrola. Jak rozpoznać taki związek? Chłód jednego z partnerów Zamiast powiedzieć wprost, że zachowanie drugiej osoby nas rani, chcemy, by partner się domyślił. Fundujemy mu ciche dni, odpowiadamy półsłówkami, odtrącamy. W momencie, gdy nie mówimy wprost, co druga osoba zrobiła źle, może ona dojść do wniosku, że to nie jej […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Bo to by oznaczało pójście na co dzień innymi ścieżkami. Czasem oznaczałoby to iść samotnie. Czasem oznaczałoby to iść na przekór innym, którzy krytykują naszą chęć zmiany, bo nasza zmiana automatycznie zmienia całą relację i jest zmianą innej osoby.<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

rozwój osobisty

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Kiedy pierwszy raz podniosłeś na mnie rękę, nawet tak bardzo nie bolało. Nie zostawiłeś nawet śladu, ale czułam jak od wewnątrz wszystko mnie boli, jak brzuch się zaciska w kłębek nerwów, jak buzują we mnie niedowierzanie i złość. Próbowałeś zaprzeczyć i zrzucić winę na mnie, ale spadły mi okulary, a tego nie dało się wymazać.<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->„Bliskość i intymność są jak radość. Trudno je określić. Albo je czujemy, albo nie. Wiemy, kiedy są i wiemy, kiedy ich nie ma. Zdarzają się, gdy najmniej się ich spodziewamy. Nie mogą być kupione, nie zdarzają się pod przymusem, nie wynikają z obowiązku. Stać nas na nie, gdy kochamy i akceptujemy siebie, swoją przeszłość, a […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->W trakcie odzyskiwania poczucia własnej wartości, na nowo próbujemy odnaleźć się w relacjach, zwłaszcza tych trudnych. Czasem potrzebujemy kilkumiesięcznej lub kilkuletniej przerwy, czasem kusi nas, by unikać pewnych osób. Zdrowienie nie odbywa się z dala od relacji, ale poprzez uczestnictwo w nich. Dojrzałość oznacza, że konfrontujemy się z drugą osobą, by uniknąć pochopnych decyzji i […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Robisz wszystko sama Nie prosisz o pomoc, nie chcesz innych fatygować. Padasz na twarz ze zmęczenia, przynajmniej nikt nie zarzuci ci, że jesteś leniwa. To pokłosie przekonania, że niezależnie od starań i tak nie jesteś dość dobra. „Wciąż przeciągałam granicę swojej wytrzymałości. Jeśli pracowałam ciężko, zmuszałam się do jeszcze większego wysiłku. Gdy czułam się zmęczona, […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

wellness

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Kiedy stoisz w korku, kiedy jesteś o godzinę za wcześnie, nie zaprzątaj sobie głowy tym, że może niepotrzebnie coś zrobiłaś, albo powinnaś była zrobić, ale się nie zdecydowałaś. To, co ma się wydarzyć i tak znajdzie drogę, prędzej czy później. Nie można niektórych spraw przyspieszyć, nawet podejmując mnóstwo działań i poświęcając im całą dostępną energię. Tak, […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

wellness

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->„Przekleństwo miłości matczynej polega na utrzymywaniu dziecka w zależności, na żądaniu od niego wdzięczności i miłości, zamiast pozwalać mu się rozwijać. Jeśli matka obciąża i potrzebuje miłości dziecka nadmiernie dla samej siebie – ponieważ jej życie nie jest spełnione – dziecko doświadcza poczucia winy, podejmując kroki rozwojowe, które wymagają w coraz większym stopniu uwolnienia się […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->W naszej kulturze istnieje głęboko zakorzenione przekonanie, że rodzicom należy się szacunek, niezależnie od tego, jak traktują własne dziecko, które postrzegane jest przez niektórych jak ich własność. „W skrajnych przypadkach mogą zatem przyjmować rolę „rodzinnych niewolników”, jednocześnie dorośli są gloryfikowani i usprawiedliwiani w sytuacji konfliktu.” Katarzyna Schier Dzieje się tak w rodzinach, w których rodzic […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Pozostawanie w bliskiej relacji z osobą, która poświęca twoje poczucie własnej wartości, twoje potrzeby i prawdę, by podtrzymać wygodne dla niej iluzje, z czasem doprowadzi do spadku twojej samooceny, odcięcia się od odczuć, braku zaufania do własnego osądu sytuacji i poczucia winy oraz wstydu za sprawy, które nie zależą od ciebie. To konsekwencje pozostawania w […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->„Bycie wolnym oznacza życie w obecnej chwili – tu i teraz. Bardzo często marnujemy czas i energię, pragnąc być kimś innym, robić coś innego lub być gdzie indziej. Niepotrzebnie wprowadzamy zamęt we własnych myślach i trwonimy energię, sądząc, że obecna chwila jest pomyłką. Pragnąc czegoś innego niż obecna chwila, niszczymy jej piękno.” Melody Beattie Co […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Lifestyle

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Trudno jest zachować spokój, zadowolenie i równowagę w kontakcie z osobami przesiąkniętymi negatywną energią – tłumiącymi złość i uzależnionymi. „Niektórzy ludzie są przekaźnikami negatywnej energii. Są istnymi magazynami tłumionej złości i wybuchowych emocji. Inni uwikłani są w schematy zachowań uzależniających i kompulsywnych. Negatywna energia może mieć na nas olbrzymi wpływ. Wydaje się, że ci, którzy […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje

<!-- AddThis Sharing Buttons above -->Tylko bezinteresowne działania wyzwalają prawdziwą radość! Coraz częściej traktujemy zbliżające się plany w kategoriach: „A co ja z tego będę miała?” i paradoksalnie to może być powodem, dla którego odczuwamy mniej radości na co dzień. Kalkulacja nie sprzyja endorfinom. Bezinteresowność tak! Poznaj 4 sposoby na przywrócenie radości i energii.<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

<!-- AddThis Sharing Buttons above --> „Niektórzy z nas żyją w głęboko zakorzenionym przekonaniu, że nie wolno ranić uczuć innych ludzi. Możemy zastąpić to przekonanie nowym, które mówi, że nie wolno nam ranić samych siebie. Czasami, kiedy troszczymy się o siebie, inni reagują jakbyśmy ranili ich uczucia. Nie szkodzi. (…) Najlepszy wpływ, jaki możemy wywrzeć na innych ludzi polega na przyjęciu […]<!-- AddThis Sharing Buttons below -->

Relacje